panorama/zasuk

RF

Način gibanja kamere, ki se suče okoli svoje vertikalne osi na desno ali levo in tako preiskuje
prostor.