eksperimentalni film

RF

Filmska zvrst, način filmskega ustvarjanja, ki se ogiba konvencijam »mainstreamovske« filmske produkcije in raziskuje nenavadne vidike medija filma, pa tudi prepovedane ali zapostavljene teme. Kadar eksperimentalni filmi vsebujejo pripovedne zaplete, so ti pogosto zajeti v sanjskih ali simboličnih podobah, najpogosteje pa se tovrstni filmi ogibajo pripovednim formam in uporabljajo lirične, asociativne, opisne ali druge stilistične postopke.