montaža

RF

V procesu filma izbiranje in povezovanje posnetkov; v končnem filmu postopki, ki urejajo odnose med kadri.