gibanje kamere

RF

Vtis spreminjajočega se kadriranja prostora, običajno je učinek dejanskega gibanja, lahko ga
povzročijo tudi zum in posebni učinki.