filmsko gibanje

RF

Skupina filmskih ustvarjalcev, katerih filmi imajo sorodne slogovne, oblikovne in tematske značilnosti; lahko je enotno (npr. francoski nadrealizem v dvajsetih letih 20. stol.) ali heterogeno (npr. francoski novi val, jugoslovanski novi val, nemški novi film itn.).