približanje

RF

Približanje (angl. cut in) – nagel prehod od splošnega plana k bližnjemu v istem prostoru.