Brezplačne filmske aktivnosti za mlade

FOŠ

Britanska organizacija Into Film je pripravila kar nekaj predlogov brezplačnih ustvarjalnih filmskih aktivnosti, ki jih učenci lahko počnejo od doma.

Vse aktivnosti najdete na tej povezavi, spodaj pa izpostavljamo le nekatere. Gre za preproste in ustvarjalne aktivnosti, ki jih mladi lahko izvajajo samostojno ter preko njih spoznajo različne filmske poklice in vidike filmske ustvarjalnosti.

Kviz "Katera filmska kariera ti je pisana na kožo?"
Za mlade od 7 - 11 leta je na voljo kratek kviz v angleščini, ki pomaga odkriti, katera filmska kariera bi bila posamezniku lahko pisana na kožo. Kratka in zabavna aktivnost tudi izpostavlja, katere kompetence so pomembne za določen filmski poklic.

Smernice za pisanje filmske recenzije
Za nalogo pisanja filmske recenzije lahko izhajate iz pripravljenega okvira, ki učence po korakih vodi do celostne filmske recenzije.

Filmska kocka
Spodbudite učence, naj si izdelajo svojo filmsko kocko, na kateri vsaka izmed šestih stranic predstavlja po en vidik filmske ustvarjalnosti (barve, zgodba, kamera, prizorišče, zvok in liki). Po ogledu filma z metanjem kocke odgovarjajo na vprašanja z določene kategorije. Aktivnost je primerna tudi za več oseb, ki vprašanja o filmu postavljajo drug drugemu. 

Maska in frizura
Uporabite predlogo, s pomočjo katere lahko učenci izdelajo masko in frizuro za filmske like. 

Oblikovanje kostumov
S pomočjo predloge lahko učenci poustvarijo kostume filmskih likov iz ogledanih filmov ali pa si izmisljo svoje. Naloga jih spodbudi k razmišljanju o vlogi kostuma in kako le-ta pripomore k izgradnji osebnosti določenega lika.

Izdelava filmskega posterja
Še ena zabavna naloga, ki osvetli pomemben, a velikokrat spregledan vidik filmske ustvarjalnosti.

Kuriranje filmskega programa
Aktivnost, ki mlade postavi v čevlje ustvarjalca filmskega programa in jih spodbudi, da na podlagi raziskave programa v dveh lokalnih kinih sestavijo program  za imaginarni kino.

Izdelava kolaža za navdih ("moodboard")
Zelo uporabna aktivnost, ki pomaga pri iskanju idej za razvoj lastnega filma.

Več aktivnosti najdete tukaj.