Jana Zirkelbach

FOŠ

Jana Zirkelbach (rojena leta 1960) je diplomirana psihologinja, ki je svoj študij zaključila na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vrsto let je bila zaposlena kot šolska psihologinja na Osnovni šoli Sostro in kot predavateljica delovala na ljubljanskih osnovnih šolah in študijskih srečanjih za šolske svetovalne delavce in ravnatelje. Leta 2000 je začela svojo pot pri založbi Mladinska knjiga, kjer je sprva delovala kot avtorica prispevkov za Pilovo Veselo šolo ter reviji Pil in Pil plus, pri čemer se je ves čas osredotočala na tematike, kot so odraščanje in odnosi med otroki in starši. Jana je že dolgoletna odgovorna urednica revije Pil, ki je v času njenega delovanja postala precej bolj sodobna ter tako pri osnovnošolcih kot njihovih učiteljih uživa precejšen ugled.