Učni načrti in strategije

Št. zadetkov: 3

Učni načrt za izbirni predmet Filmska vzgoja (OŠ)

FOŠ pdf

Učni načrt je sestavljen iz treh modulov po 35 ur in je namenjen oddelkom 7., 8. in 9. razreda...

Preberi več

Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje

FOŠ in RF PDF

Namen Strategije je, da s predlaganimi cilji in ukrepi zagotovi dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske...

Preberi več

BFI: Framework for Film Education

FOŠ in RF PDF

Evropska študija britanskega filmskega inštituta o filmski vzgoji.

Preberi več