Učni načrti in strategije

Št. zadetkov: 2

Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje

FOŠ in RF PDF

Namen Strategije je, da s predlaganimi cilji in ukrepi zagotovi dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske...

Preberi več

BFI: Framework for Film Education

FOŠ in RF PDF

Evropska študija britanskega filmskega inštituta o filmski vzgoji.

Preberi več