19 apr 2018

VII. regijsko srečanje: Andreja Goetz: OPTIČNE IGRAČE KOT ŽEPNI KINO in Igor Prassel: ANIMIRANI FILM SKOZI PROSTOR IN ČAS

RF strokovni seminar 16:00—20:00 II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 1000 Maribor