Varja Močnik: Filmska igra v slovenskem filmu; slovenščina – padli angel slovenskega filma?

RF

Igra v slovenskem filmu je pri domačih gledalcih – pogosto zaradi nepoznavanja ali posploševanja – praviloma zaničevana, filmski liki in igralci pa kljub temu neredko priljubljeni ali oboževani. Kaj botruje paradoksalni »filmski magiji« in kje v njej tiči resnica?

V prvem delu predavanja predavateljica predstavi pomembne igralke in igralce (ali igralske ansamble) iz zgodovine in sodobnosti slovenskega filma ter ob filmskih odlomkih razmišlja o njihovem mestu v slovenskem filmu, v opusih posameznih režiserjev, o razlogih za njihovo priljubljenost pri gledalcih (ali za priljubljenost likov, ki jih igrajo). Razčleni njihov način igre in »filmske prezence« (ter načine, kako so režirani) ter predstavi različne manifestacije in uporabe jezika (enega prvih orodij in orožij vsakega igralca) v slovenskem filmu in razmisli o predsodkih, ki jih slovenščina vzbuja pri naših gledalcih.
V drugem delu predstavi zaledja, kjer filmski ustvarjalci iščejo svoje igralce, in potek dela z igralci na filmu, pa tudi težave, s katerimi se slovenski filmski ustvarjalci srečujemo pri delu z našimi igralci; pri tem poudari raznolike specifike filmske igre, zlasti v odnosu do vloge igralca v gledališču, gledališke igre in tamkajšnjega načina dela.