Strukturalizem skozi pojem ideologije

RF Matic Majcen, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2019 0 komentarjev

Strukturalistična teorija je v 20. stoletju nepovratno zaznamovala nekatere najvidnejše družbene vede, kot so jezikoslovje, sociologija in psihologija, s čimer je imela velik vpliv tudi na teorijo filma. Njen razpršeni in pogosto kompleksni teoretski okvir je v šestdesetih in sedemdesetih letih preko semiotike, psihoanalize in kasnejših poststrukturalističnih družbenih prispevkov zgradil samostojne metodološke aparate za preučevanje filma, a je bil kasneje pogosto zavržen in presežen z drugimi teoretskimi in metodološkimi dognanji. V vsakem primeru pa posamezni vidiki strukturalizma ostajajo nepogrešljiv del preučevanja in dojemanja filma danes. V predavanju bomo podali glavne poudarke te kompleksne teoretske veje in pokazali, kako je v nekaterih vidikih ključna za dojemanje filma, s poudarkom na tem, kako jo tudi mladim predstaviti na razumljiv in razsvetljujoč način.

Pedagoško gradivo

»Ideologija je skupek idej, ki uravnavajo družbeno delovanje. To so razlage sveta, ki nam govorijo, kako naj vidimo svet in kako naj mi sami delujemo v tem svetu. Ideologije ne tvori zgolj ena trditev ali prepričanje, temveč vrsta povezanih razlag in praks, ki lahko segajo v vse pore družbe, od tega, kako si predstavljamo delovanje družbe kot celote, do tega, kako preživljamo prosti čas.«