Sodobni slovenski film za mlade

RF Petra Gajžler, Marina Katalenič, Barbara Kelbl, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2019 0 komentarjev

V zadnjih letih je zaslediti porast slovenskih filmov o mladih za mlade. Režiserji, nekateri le nekaj let starejši od ciljne publike, nekateri pa nekoliko več, se lotevajo odgovorne naloge – ustvarjanja avtentičnih zgodb o mladi generaciji: njihovih željah, izzivih in vrednotah. Zanimanje s strani učiteljev je veliko, saj se, poleg seznanjanja s kvalitetno domačo produkcijo, ob filmu ponuja možnost obiska filmske ekipe.

Priložnosti, kaj si ogledati in kaj početi pred ogledom in po njem, je veliko, zato smo letošnje predavanje zasnovali na treh poudarkih. Na začetku se bomo ozrli v zgodovino in razvoj sodobnega slovenskega filma z mladostniško tematiko, posebno pozornost bomo namenili produkciji po letu 2000 (Izlet [2011]; Razredni sovražnik [2013]; Utrip ljubezni [2015]; Pojdi z mano [2016] …). Nadalje se bomo ustavili ob aktualni ponudbi z nagrajenima filmoma Posledice (2018) in Ne bom več luzerka (2018). Ob tem pa bomo začrtali skupne poteze žanra in izpostavili različne pedagoške vidike.

Pedagoško gradivo

»Dokaj ohlapna oznaka za filmska dela, namenjena mlademu oz. mlajšemu občinstvu; praviloma se ponašajo z zaokroženo, pregledno zgodbo, zanimivim in privlačnim dogajanjem, poenostavljeno karakterizacijo, zabavnostjo, humornostjo in odsotnostjo najbolj grobih oblik nasilja. […] Filmi o mladih in filmi, ki so jih posneli mladi, niso nujno mladinski filmi, zato jih ne gre a priori mešati s tem pojmom.« Filmski leksikon