Petra Gajžler, Marina Katalenić in mag. Barbara Kelbl: Filmski razred: s pogovorom do razumevanja filma

RF

Šola, razred in odnosi v njem so pogosta tema filmov. Udeleženci si ogledajo odlomke nekaj starejših, zlasti pa sodobnih filmov s to tematiko: 400 udarcev (François Truffaut, 1959), Razred (Laurent Cantet, 2008), Učitelj (Philippe Falardeau, 2011), Razredni sovražnik (Rok Biček, 2013), Ritem norosti(Damien Chazelle, 2014), Delavnica(Laurent Cantet, 2017) … Udeleženci analizirajo, kako je film upodobil realnost v prostoru, v katerem delujejo strokovni delavci tudi sami in jim je blizu. Skozi vodeni pogovor in odzive udeležencev osvetljujejo različne dimenzije filma, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo ter tvorijo filmsko pripoved: oblikovne, vsebinske, reprezentacijske, avtorske, primerjalne, ideološke … Z uporabljeno metodo se lotevamo tudi pogovorov z dijaki po ogledih filmov.