30 nov 2019

Predstavitev Filmske osnovne šole na Enimation festivalu

FOŠ Predstavitev dobrih praks 10:00—11:30 Glavni trg 22, 2000 Maribor

30. november 2019 10:00—11:30 Glavni trg 22, 2000 Maribor

Prijavi se na dogodek

Sobota v GT22 je namenjena učiteljem in vprašanjem o filmski vzgoji v šoli. Predstavljeni bodo mednarodni in nacionalni projekti, ki se ukvarjajo z opravnomočenjem učiteljev za filmsko vzgojo. Pogovarjali se bomo o možnostih uporabe filma v šoli, o novemu učnemu načrtu filmska vzgoja in izpostavili težave, s katerimi se ob novostih ukvarjajo učitelji. 

V sklopu srečanja Filmska vzgoja: predstavitev projektov in šolskih praks, izmenjava mnenj in izkušenj, se bo ob 10:00 predstavil tudi projekt Filmska osnovna šola.

Več o programu najdete v vabilu.

VABILO