filmska sličica – fotogram

RF

Posamezna sličica na filmskem traku  (angl. frame); ko je niz sličic projiciran na platno v naglem zaporedju, jih gledalec zaznava kot gibljive slike oziroma gibanje.