Osnove animiranega filma (Koyaa)

RF Kolja Saksida, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2018 0 komentarjev

Pogled v zakulisje nastajanja profesionalnega animiranega filma predavatelj ponazori na primeru serije kratkih animiranih filmov Koyaa, pri kateri od samega začetka podpisuje režijo in produkcijo. Udeležencem s pomočjo slikovnega in video materiala prikaže potek nastajanja profesionalnega animiranega filma in jim poda strnjeno predstavo o tem, kaj in kdo vse se skriva za gibljivimi slikami animiranih filmov. Udeleženci spoznajo predprodukcijo, ko se ideja šele razvija, produkcijo lutk ter scenografijo in snemanje v filmskem studiu, na koncu se seznanijo še s postprodukcijo slike in zvoka ter distribucijo. Interdisciplinarno predavanje je popestreno s prikazom lutk in rekvizitov, ki so jih uporabili pri snemanju. Udeležencem je tako na konkretnem primeru prikazan celoten in celosten potek dela na slovenskem animiranem filmu za otroke. Cilj je slušatelje seznaniti s posebnostmi animiranih filmov in nazorno prikazati, kaj vse je treba opraviti, preden filmi prispejo na platna kinodvoran ali na televizijo.

S projekcijo izbranih kratkih animiranih filmov, ki so nastali na ustvarjalnih delavnicah Zavoda ZVVIKS, predavatelj predstavi različne tehnike stop animacije (plastelin animacija, kolaž animacija, pikselacija, animacija predmetov in lutkovna animacija). Na raznovrstnih primerih animiranih filmov, ki so jih ustvarili otroci, mladi ali odrasli, prikaže, kako lahko z domiselno zgodbo v dobrem tednu dni realiziramo animirani film, pri čemer zaobjame vsebinski, teoretični in tehnični del ustvarjanja. Udeležencem tako približa nastajanje animiranih filmov v različnih tehnikah in jih seznani z osnovami animiranega filma nasploh, s čimer želi spodbuditi interes za animirani film, kritično razmišljanje, refleksijo in s tem širiti poznavanje tega področja.

Osnovni podatki o filmu

Režija: Kolja Saksida Država: Slovenija Distributer: ZVVIKS Jezik: slovenščina

pedagoško gradivo

Že pred časom so ustvarjalci animiranih filmov ugotovili, da lahko gledalčevo oko prelisičimo. Namesto 25 različnih faz v sekundi lahko faze razpolovimo, česar naše oko ne bo zaznalo.