Odprli smo prijave na delavnico dokumentarnega filma B + C

FOŠ

Odprli smo prijave na spletno delavnico dokumentarnega filma B + C, na kateri bodo udeleženci s pomočjo vodstva mentorjev ustvarili svoj dokumentarni film. 

Delavnico dokumentarnega filma bomo začeli s postajo B, kjer bodo udeleženci na spletnem srečanju skupaj z mentorji izpilili vnaprej pripravljen koncept filma in zastavili plan snemanja. Do postaje C bodo udeleženci samostojno, v skupini ali z učenci posneli kratki dokumentarni film in opravili grobo montažo, pri čemer jim bodo na daljavo na voljo njihovi mentorji. Postajo C sestavljata dve spletni srečanji, na katerih bodo udeleženci prejeli odzive na svoje delne izdelke in nadaljnje napotke za delo do zaključenega filma. Skupen časovni obseg usposabljanja (B + C) s samostojnim delom je 32 ur.

Termini za prvo srečanje in prijavnice:
7. 1. 2021, 15:30–19:00, ZOOM srečanje
14. 1. 2021, 15:30–19:00, ZOOM srečanje
20. 1. 2021, 15:30–19:00, ZOOM srečanje
28. 1. 2021, 15:30–19:00, ZOOM srečanje

Več o usposabljanju si lahko preberete v predstavitvi usposabljanja.