14 jan 2021

ABC dokumentarnega filma: B + C

FOŠ 15:30—19:00 ZOOM srečanje

14. januar 2021 15:30—19:00 ZOOM srečanje

Prijavi se na dogodek

Delavnico dokumentarnega filma bomo začeli s postajo B, kjer bodo udeleženci na spletnem srečanju skupaj z mentorji izpilili vnaprej pripravljen koncept filma in zastavili plan snemanja. Do postaje C bodo udeleženci samostojno, v skupini ali z učenci posneli kratki dokumentarni film in opravili grobo montažo, pri čemer jim bodo na daljavo na voljo njihovi mentorji. Postajo C sestavljata dve spletni srečanji, na katerih bodo udeleženci prejeli odzive na svoje delne izdelke in nadaljnje napotke za delo do zaključenega filma. Skupen časovni obseg usposabljanja (B + C) s samostojnim delom je 32 urMentorja delavnice sta Maja Prettner in Sandi Skok.

Zaradi aktualnih razmer bo usposabljanje potekalo preko spleta. Obseg in program usposabljanja ostajata enaka, le prilagajata se spletni različici. Tako bo del usposabljanja (1,5 ure) potekal v obliki individualnega dela, ki obsega ogled predavanja in pripravi koncepta za kratki dokumentarni film, ki je obvezen za pristop k delavnici. Navodila in časovnico delavnice prejmete ob prijavi. Število mest na delavnici je omejeno na 30.

Več o usposabljanju si lahko preberete v predstavitvi usposabljanj.