14 jan 2021

ABC dokumentarnega filma: B + C

FOŠ 14:30—19:30 Radovljica

14. januar 2021 14:30—19:30 Radovljica

Prijavi se na dogodek

Delavnico dokumentarnega filma bomo začeli s postajo B, kjer bodo udeleženci v živo skupaj z mentorji izpilili vnaprej pripravljen koncept filma in zastavili plan snemanja. Do postaje C bodo udeleženci samostojno, v skupini ali z učenci posneli kratki dokumentarni film in opravili grobo montažo, pri čemer jim bodo na daljavo na voljo njihovi mentorji. Postajo C sestavljata dve spletni srečanji, na katerih bodo udeleženci prejeli odzive na svoje delne izdelke in nadaljnje napotke za delo do zaključenega filma. Skupen časovni obseg usposabljanja (B + C) s samostojnim delom je 32 ur.

Mentorja delavnice sta Maja Prettner in Sandi Skok.

Število mest na delavnici je omejeno na 30 oziroma določeno v skladu s priporočili NIJZ. Prijave se začnejo 30. novembra 2020.

Več o usposabljanju si lahko preberete v predstavitvi usposabljanj.