Dr. Nika Autor deluje na področju sodobnih praks umetnosti. Umetniško prakso razume kot refleksijo družbene stvarnosti, ki prispeva k upiranju pogleda in ostrenju misli, k opolnomočenju in dajanju glasu in podobe neslišnemu in nevidnemu. Je del kolektiva Obzorniške Fronte/OF.