Leta 2005 in 2007 sem za potrebe razširitve delovne ekipe operaterjev v Kinodvoru, takrat pod okriljem Slovenske Kinoteke, izvedel dva programa tehničnega usposabljanja za kinooperaterje. V letih 2012, 2014 in 2015 sem za Art Kino Mrežo Slovenije izvajal izobraževanje tehničnega kadra s povdarkom na teoretičnem delu, novih tehnologijah in reševanju težav. Kandidati se seznanijo z delom v novem delovnem okolju in pridobijo ustrezna znanja za izvajanje osnovnih del v kinematografu. Od leta 2015 vodim tudi dvourne delavnice za otroke med 9. in 15. letom z naslovom »Kaj je kino«, kjer na način interaktivnega predavanja pospremljenega z ogledom kratkih eksperimentalnih filmov slovenskih avtorjev otrokom predstavim delovanje in spreminjanje kinematografske izkušnje skozi zgodovino.