24 maj 2018

VIII. regijsko srečanje: dr. Nika Autor: USTVARIMO DOKUMENTARNI FILM in doc. Jan Zakonjšek: GIBLJIVE SLIKE

RF strokovni seminar 16:00—20:00 Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice