Martina Peštaj: Vloga animiranega filma pri razvoju otroka in mladostnika

FOŠ ppt

Prispevek mag. Martine Peštaj je del usposabljanja ABC animiranega filma: A, ki je v različnih terminih potekalo v šolskem letu 2018/19.

 
 

Več o programu si preberite v predstavitvi usposabljanj.

PPT predavanja

Animirani film je umetniška zvrst, ki ima močno estetsko, socialno in doživljajsko vrednost. S premišljeno izbiro filmov, ki ustrezajo starosti in razvojni stopnji, otroke in mlade pritegnemo in jim omogočimo osebno filmsko doživetje, ki ga morda ne bodo nikoli pozabili. Najdragocenejša dodana vrednost filmske izkušnje pa so vodeni pogovori z otroki in mladimi pred ogledom in po njem. Pri tem je dobro poznati razvojne značilnosti ciljne skupine in jim prilagoditi način gledanja in pogovarjanja.

V sklopu A (ABC animiranega filma) sta dostopni tudi predavanji:
Igor Prassel: Zgodovina slovenskega animiranega filma
Petra Slatinšek: Kako prepoznati kakovostni animirani film