FOŠ program za novo šolsko leto!

FOŠ

Izšla je zgibanka s programom usposabljanj Filmske osnovne šole za prihajajoče šolsko leto 2020/2021!

Novi svetovi dokumentarnega filma
Filmska osnovna šola tokrat z dokumentarnim filmom odkriva nove svetove drugih kultur in domačih dvorišč. Na strokovnem srečanju nas bo slovenski dokumentarni film Khatte – Izbira svobode odpeljal na prašne ulice Nepala, v sklopu ABC dokumentarnega filma pa bomo spoznali različne dokumentaristične pristope in na procesualno zastavljenih praktičnih delavnicah na novo osmišljali lastno okolico. V tematskem sklopu Učne vsebine izbirnega predmeta filmska vzgoja (FVZ) bomo v predavanju raziskovali moč zvoka in glasbe v gibljivih podobah, na filmsko-kritiški delavnici pa se bomo seznanili s filmsko-vzgojnimi vidiki tega novinarskega žanra. Dan avdiovizualne dediščine tokrat obeležujemo z usposabljanjem Kdo se boji videa?, na katerem bomo spregovorili o možnostih filmske vzgoje ob umetniškem in eksperimentalnem videu.

Več o posameznih usposabljanjih si lahko preberete v predstavitvi usposabljanj ali v novi FOŠ zgibanki.

Kako se nam pridružite?
Prijave na usposabljanja sprejemamo na spletni strani Šola filma od 26. avgusta 2020 dalje, razen za delavnice B + C, pri katerih se prijave odprejo 30. novembra. Število mest za prijavo je pri delavnicah B + C, filmsko-kritiški delavnici in usposabljanju Kdo se boji videa? omejeno na 30. Pri vseh usposabljanjih bodo omejitve mest določene v skladu s priporočili NIJZ. Če usposabljanj ne bomo mogli izvesti v živo, bomo iskali alternativne (spletne) rešitve. Vsa usposabljanja so brezplačna razen ogleda filmov za pedagoške kolektive, ki so delno plačljivi.