Filmska adaptacija v praksi: od filma do besedila: Maya Deren in Alexander Hammid Mreže popoldneva

RF Barbara Zorman, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2021 0 komentarjev

Pedagoško gradivo služi kot pomoč pri poskusu, kako filmski jezik samostojno poustvariti v leposlovnih oziroma esejističnih besedilih.

Pedagoško gradivo

Film raziskuje notranje izkušnje posameznika. Ne gre za snemanje dogodka, ki bi mu lahko prisostvovali drugi ljudje, temveč za predstavljanje načina, skozi katerega posameznikovo nezavedno razvija, interpretira in nadgrajuje na videz preprost in običajen dogodek v ključno čustveno izkušnjo. Maya Deren o Mrežah popoldneva