elipsa

RF

Izpustitev določenih prizorov ali odlomkov dogajanja.