dvojna ekspozicija

RF

Optični učinek, dosežen z dvakratno osvetlitvijo filmskega traku: najprej se osvetli ena polovica posnetka, nato druga, ki je bila pri prvi osvetlitvi zastrta; na ta način se lahko v istem kadru pojavita dve sliki ena ob drugi ali pa se prekrivata (angl. in fr. superimposition).