dramaturgija

RF

Pri filmu pomeni celoto povezanih in ustrezno postavljenih dramskih elementov, ki so urejeni tako, da omogočajo oblikovno in pomensko strukturo filmskega dela.