Andreja Goetz

FOŠ in RF

Rojena leta 1984. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer Vizualne komunikacije, leta 2013 pa je opravila usposabljanje za NPK oblikovalko spletnih strani na Centru za poslovno usposabljanje Ljubljana. Kot koordinatorka za področje animiranega filma in mentorica na delavnicah animiranega filma po vrtcih in šolah je delovala pri projektu Nacionalni filmsko-vzgojni program v Art kino mreži Slovenije. Od leta 2009 deluje kot mentorica na delavnicah animiranega filma Vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon.