Rok Govednik je diplomiral na kulturologiji (na VII. stopnji) z diplomskim delom na področju filmske in fotografske teorije. Je direktor Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo in njegov programski vodja. Ukvarja se predvsem s filmsko vzgojo, produkcijo filmskih dogodkov in raziskuje metodiko poučevanja o filmu in medijih. Sodeluje s kini, knjižnicami, festivali, mladinskimi centri, šolami in vrtci po vsej Sloveniji, kjer izvaja strokovna predavanja, pedagoške pogovore o filmih, seminarje za učitelje in tudi praktične delavnice. Je tudi habilitiran višješolski predavatelj za medijske študije.