Filmski pojmovnik

 • A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž

prizor

Časovno kontinuirano dogajanje na istem kraju v enem ali več kadrih, ki ga pokažejo z različnih vidikov.

produkcija

Proces ustvarjanja filma, ena izmed treh vej filmske industrije.

rez

Filmsko ločilo, vmesnik med kadroma (gre za lepljenje posnetka k posnetku).

scenarij

Oblika pripovedi o nekem dogajanju, opisanem po prizorih.

scenografija

Likovna, umetniška in tehnična zasnova ter izvedba prizorišča filmskega dogajanja.

sekvenca

Zaključen pripovedni odlomek filma, sestavljen iz več prizorov.

sinhroni zvok

Zvok, ki je sočasen s premiki v sliki, kot npr. tedaj, ko se dialogi ujemajo s premikanjem ustnic.

sinhronizacija

Proces nadomeščanja glasov na zvočnih trakovih/posnetkih zaradi popravljanja napak, presnemavanja dialogov in prevajanja dialogov v tuje jezike.

snemalni kot

Pozicija kamere v odnosu do predmeta, ki ga snema; če je nad njim (in ga »gleda« navzdol), je to zgornji kot (zgornji rakurz), če ga kaže od spodaj navzgor, je to spodnji kot (spodnji rakurz), kadar pa je kamera v isti višini z njim, je to »normalni« ali »premi kot« (kamera je v višini oči). Skrajna oblika spodnjega rakurza je žabja perspektiva, skrajna meja zgornjega rakurza pa ptičja perspektiva.