Filmski pojmovnik

 • A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž

kader/protikader

Posnetka, ki izmenično prikazujeta osebi, običajno v dialoškem razmerju (posnetek/protiposnetek).

kadriranje

»Uokvirjanje« oz. uporaba robov filmske sličice za izbiranje in komponiranje vidnega polja.

karakterizacija

Oblikovanje filmskega lika na podlagi fizičnih, psiholoških in družbenih značilnosti.

kolaž

Vrsta filma, ki uporablja posnetke iz različnih virov, najpogosteje pa prepleta odlomke iz igranih filmov z dokumentarnimi ali animiranimi.

linearnost

Enosmeren način pripovedi, ki poteka z jasnimi motivacijami vzrokov in učinkov, brez odlogov in ovinkov ali nepomembnih vrinkov.

mednapisi

Filmsko ločilo, ki ima poleg sporočilne funkcije tudi uporabno vrednost – »zapira« en posnetek in
»odpira« drugega.

miksanje

Mešanje zvoka oziroma presnemavanje zvokov z dveh ali več trakov na en sam trak; pri digitalni produkciji mešanje z več različnih virov.

mizanscena

Vsi elementi v prizoru, ki jih posname kamera.

montaža

V procesu filma izbiranje in povezovanje posnetkov; v končnem filmu postopki, ki urejajo odnose med kadri.