Tomaž Pavkovič in Dženi Rostrohar: Ustvarimo dokumentarni film

RF

Delavnico izvajata Dženi Rostrohar in Tomaž Pavković.

Izhodišče delavnice je želja, da bi pedagogi izgubili strah za delo z dijaki in tehniko. Tako predavatelja predstavita svoje izkušnje, težave, s katerimi sta se srečevala, in njihovimi rešitvami itd. Pedagoge želita ohrabriti, da bi pogosteje segli po filmu kot umetniškem izdelku, ki lahko rabi kot didaktično sredstvo, in filme z dijaki tudi ustvarjali.

Pedagogi na delavnici spoznajo osnovna filmska izrazna sredstva ter tehniko za snemanje slike in zvoka skozi praktične vaje snemanja; na podoben način spoznajo tudi montažo in programe za montažo; vaje lahko mentorji kasneje uporabijo pri svojem delu z dijaki.

Predavatelja predstavita posamezne metode za izbiro teme, za delo z ljudmi, da bodo bolj sproščeni pred kamero, kako posneti intervju v različnih pogojih (glede na svetlobo in hrup iz okolja). Sledi analiza vaj in ustvarjenega materiala. Predavatelja se dotakneta tudi etičnih in pravnih vidikov (avtorske pravice). Predstavita tudi festivale, ki prikazujejo kratke filme neodvisnih produkcij.