Spletni šolski program v Art kino mreži Slovenije

FOŠ in RF

V času zaprtja kinematografov v Art kino mreži Slovenije (AKMS) posamezni člani izvajajo šolski program za vrtce, osnovne in srednje šole prek spleta. V spletnem šolskem programu so poleg spletnega ogleda filmov namenjenih različnim starostnim skupinam na voljo tudi filmsko-vzgojne spremljevalne dejavnosti (pogovori, delavnice…).

Srednje šole vabimo k spletnemu ogledu filma Konje krast, ki je podlaga za pisanja maturitetnega eseja v letu 2021. V pripravi je tudi pedagoško gradivo z več informacijami o filmu in njegovo analizo. Za učence osnovnih šol pa so na voljo tudi novi filmi Volkovi, Moj brat lovi dinozavre in drugi filmi, ki jih ponujajo posamezni kinematografi.

Za preostali spletni šolski program in več informacij se obrnite na posamezen kino ali koordinatorico za filmsko vzgojo v AKMS Petro Gajžler (filmska-vzgoja@artkinomreza.si, 040 778 302).

Seznam članov AKMS, ki izvajajo spletne šolske programe

Celje, Mestni kino Metropol, Samo Seničar, info@kinometropol.org

Cerknica, Kulturni dom Cerknica, Anja Bajda, anja.bajda@kd-cerknica.si

Domžale, Mestni kino Domžale, Jure Matičič, jure@kd-domzale.si
Spletni šolski program Mestnega kina Domžale

Idrija, Filmsko gledališče Idrija, Tim Božič, tim.bozic@idr.sik.si

Izola, Art Kino Odeon Izola, Erik Toth, erik.toth@center-izola.si

Krško, KD Krško, Žiga Kump, ziga.kump@kd-krsko.si

Ljubljana, Javni zavod Kinodvor, Barbara Kelbl, barbara.kelbl@kinodvor.org
Kinodvorov šolski program prek spleta.

Ptuj, Mestni kino Ptuj, Nina Milošič, nina.milosic@cid.si
Spletni šolski program Mestnega kina Ptuj.

Radovljica, Linhartova dvorana Radovljica, Katja Stušek, katja.stusek@radolca.si

Slovenj Gradec, Kulturni dom Slovenj Gradec, Andreja Gologranc in Roman Novak, info@kulturni-dom-sg.si

Sežana, Kosovelov dom Sežana, Nina Ukmar, direktor@kosovelovdom.si

Tolmin, Kinogledališče Tolmin, Špela Mrak, kultura.spela@ksm.si

Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, Sedija Ibrakić, kino@dd-trbovlje.si

Velenje, Kino Velenje
Katarina Rošer, katarina.roser@festival-velenje.si, Tjaša Selič, tjasa.selic@festival-velenje.si

Vrhnika, Kino Vrhnika, Gregor Janežič, info@kino-vrhnika.si

Črnomelj, ZIK Črnomelj, Marija Miketić, marija.miketic@zik-crnomelj.si 

Žiri, Kino »Svoboda« Žiri, Evgen Podobnik, evgen.podobnik@siol.net