sinhronizacija

RF

Proces nadomeščanja glasov na zvočnih trakovih/posnetkih zaradi popravljanja napak, presnemavanja dialogov in prevajanja dialogov v tuje jezike.