zvrst filma

RF

Opredeli tip filma glede na njegov odnos do realnosti.