Različni pristopi v dokumentarni fotografiji z Matjažem Ruštom

RF