prikazovanje

RF

Ena izmed treh vej filmske industrije; njena glavna dejavnost je prikazovanje filmov občinstvu.