Postani režiser 7+

FOŠ Barbara Kelbl, Pil plus 0 komentarjev

Kaj je film? Je to že kar vse, kar posnamemo? Je posnetek prdca v garaži ali koncerta najljubše glasbene skupine že neke vrste film? So prijateljevi posnetki z morja, ko ti (najkasneje!) po pol ure postane žal, da se gladina morja zaradi tople grede še ni dvignila toliko, da bi odplavila obalo, tudi film? Naka. Film je umetnost. So gibljive slike, predstavljene na takšen način, da nekaj sporočajo, na poseben način prikažejo, povedo.

Gradivo Gibljive slike – postani režiser, ki obravnava ustvarjanje filma in filmska izrazna sredstva, je izšlo pri reviji Pil plus. E-učna pot Gibljive slike - postani režiser!

pedagoško gradivo