Polona Petek (rojena 1972) je diplomirala iz primerjalne književnosti na Univerzi v Ljubljani in nato nadaljevala študij na Univerzi v Melbournu, kjer je doktorirala iz filmskih študij. Je avtorica monografije Eho in Narcis: Ekolociranje gledalca v dobi raziskav občinstva (Echo and Narcissus: Echolocating the Spectator in the Age of Audience Research, Cambridge Scholars Publishing, 2008) in sourednica (z Nilom Baskarjem) zbornika Fenomenologija filma: tradicije in novi pristopi (Slovenska kinoteka, 2014). V novejših objavah se osredotoča na transnacionalnost, kozmopolitstvo in mobilnost skozi prizmo spola v slovenski in drugih evropskih kinematografijah. Je predavateljica na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, gostuje pa tudi na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.