dr. Polona Petek: Filmska vzgoja in medkulturni dialog

RF

Predavateljica bo v predavanju razmišljala o vlogi filmske vzgoje pri spodbujanju učencev in dijakov k medkulturnemu dialogu. S pomočjo analize konkretnih primerov bo poslušalce povabila k razpravi o sredstvih in strategijah, s katerimi lahko učitelji filma pripomorejo k senzibilizaciji mladih gledalcev za empatično soočanje s problematikami, ki so jim v svojem življenju izpostavljeni bolj poredko ali sploh nikoli ali pa te problematike delujejo »tuje«, ker so družbeno marginalizirane ali celo tabuizirane.