Oglejte si gradiva s strokovnega srečanja Učitelji učiteljem: Izbirni predmet FVZ

FOŠ

Objavljamo predavanja in gradiva, nastala na strokovnem srečanju izvajalcev izbirnega predmeta Filmska vzgoja, ki smo ga organizirali v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Ob izteku prvega leta izvajanja izbirnega predmeta Filmska vzgoja (OŠ) je potekalo spletno srečanje za vse strokovne delavce, ki so predmet poučevali. Program je bil razdeljen v 5 vsebinskih sklopov, ki naslavljajo različne segmente poučevanja predmeta. Pri vsakem sklopu je učitelj praktik na kratko predstavil svojo izkušnjo, sledila pa je razprava in izmenjava mnenj ter dobrih praks. Pogovarjali smo se o pripravi letnega delovnega načrta, izbiri in prikazovanju filmov, ocenjevanju, snovanju praktičnega dela pouka in lastnem strokovnem usposabljanju.

Do posnetkov in ppt gradiv lahko dostopate preko povezave.