Novo pedagoško gradivo: Kratki dokumentarni filmi

FOŠ

Izšlo je novo pedagoško gradivo Filmske osnovne šole z naslovom Kratki dokumentarni filmi: Pedagoško gradivo ob kratkih dokumentarnih filmih iz filmske baze Šole filma.

Pedagoško gradivo obravnava sedem slovenskih kratkih dokumentarnih filmov, raznolikih po vsebini in času nastanka (1963–2017) ter načinu pripovedovanja (observacijski, razlagalni, interaktivni, poetični dokumentarni film). Izbrani filmi nudijo priložnost, da skupaj z učenci odkrivamo dokumentarni film kot filmsko zvrst, ostrimo oko za filmska izrazna sredstva ter skozi pogovor po filmih raziskujemo svoje doživljanje sveta in izražamo argumentirano stališče do videnega.

Ob vsakem filmskem naslovu se nahajajo slikovno gradivo, povezava do kratkega filma v filmski bazi Šole filma, vprašanja za učence ter zanimivosti in predlogi za dodatne dejavnosti v razredu.

Pedagoško gradivo je namenjeno učiteljem za pripravo na pogovor po ogledu filmov in ga priporočamo za uporabo pri poučevanju izbirnega predmeta filmska vzgoja v osnovni šoli. 

Do gradiva lahko dostopate na povezavi.