Kratki dokumentarni filmi: Pedagoško gradivo ob kratkih dokumentarnih filmih iz filmske baze Šole filma 9+

FOŠ Petra Gajžler in Marina Katalenić, Art kino mreža Slovenije, 2021 0 komentarjev

Pedagoško gradivo obravnava sedem slovenskih kratkih dokumentarnih filmov, raznolikih po vsebini in času nastanka (1963–2017) ter načinu pripovedovanja (observacijski, razlagalni, interaktivni, poetični dokumentarni film). Izbrani filmi nudijo priložnost, da skupaj z učenci odkrivamo dokumentarni film kot filmsko zvrst, ostrimo oko za filmska izrazna sredstva ter skozi pogovor po filmih raziskujemo svoje doživljanje sveta in izražamo argumentirano stališče do videnega.

Pedagoško gradivo