Marina Katalenić: Didaktična priprava vodenega pogovora

FOŠ pptx

Predavanje je nastalo v sklopu seminarja Zavoda RS za šolstvo: Filmska vzgoja v osnovni šoli. Dvodnevno usposabljane ob uvajanju izbirnega predmeta Filmska vzgoja v zadnje triletje je potekalo 24. in 25. maja 2019 v Zrečah ter 27. in 28. junija 2019 v Kočevju.

Didaktična priprava vodenega pogovora na primeru filma Kauwboy (Boudewijn Koole, 2012) je potekala po vodenem pogovoru ob izbranem filmu in prinaša praktične nasvete za pripravo strokovnih delavcev osnovnih šol. 

PPT predavanja