Kratki film: kako do ideje in kje se zaplete

RF Ana Čigon, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2021 0 komentarjev

Iskanje ideje za kratki film ni preprosto, posebej težavno pa je takrat, ko se s tako nalogo srečuješ prvič. O tem, kako spodbujati dijakinje in dijake pri iskanju idej, na kaj jih opozarjati med samim delom in kakšne zaplete lahko pričakujejo, bom govorila iz izkušenj, ki jih imam kot avtorica lastnih filmov in kot učiteljica na umetniški gimnaziji, na smeri gledališče in film. V predavanju bom predstavila različne pristope, ki sem jih preizkusila glede na velikost ekip ob iskanju idej, ter spregovorila o različnih nalogah, s katerimi sem dijakinje in dijake spodbujala k pripravi idej. Pri pouku je posebej pomemben tudi odnos do razvoja idej in soočanja z osebno navezanostjo dijakov in dijakinj nanje, nujno pa je tudi opozarjanje na klišeje ali preveč površinske in ponavljajoče se zaplete v zgodbah, ki jih oblikujejo.

Pedagoško gradivo

Pedagoško gradivo 2

Razvoj ideje se dogaja skozi pisanje scenarija. Pisanje scenarija je težko delo in lahko deluje okorno. Cilj je poskus čim bolj natančne vizualizacije dogajanja v posameznih prizorih. Iz gradiva