Društvo za širjenje filmske kulture KINO! z Ostrenjem pogleda o Igri na KB 2020

RF

Društvo za šrijenje filmske kulture KINO! je v letošnjem Programu strokovnega usposabljanja na Kulturnem bazarju smo v klubu Lili Novy (Cankarjev dom) izvedlo filmskokritiški krožek. Po ogledu odličnega kratkega filma Igra (Hra, 2019) prodornega mladega slovenskega režiserja Luna Sevnika so dijaki, sicer redni udeleženci dejavnosti društva, skupaj z mentorico dr. Majo Krajnc skozi razpravo pretresli ideje in smernice za besedila.