Delavnice za dijake na šoli

RF pdf

V šolskem letu 2018/19 poteka usposabljanje strokovnih delavcev VIZ v obliki: 1. rednih, mesečnih strokovnih seminarjev na šolah v različnih regijskih točkah po vsej Sloveniji in 2. skozi praktične umetniške delavnice za dijake na šolah – v okviru projekta Razumevanje filma bo izvajalec po predhodnem dogovoru (kontaktirate Majo Krajnc) izvedel delavnico na vaši šoli za cca en razred, potekala bo 4 šolske ure; medtem ko bo mentoriral dijake, bo hkrati usposabljal (v projekt vključene) pedagoge s te šole.

Seznam delavnic