Varja Močnik: Filmska igra ... kaj pa v slovenskem filmu? – 4. del

RF

V četrtem delu predavanj, potem ko smo že spoznali filmsko igro skozi zgodovino in pa različne vidike dela igralca pri filmu, se bomo posvetili igralcem in igri v sodobnem slovenskem filmu. Kaj razlikuje prepričljive igralce od tistih, ki nas s svojo igro ne prepričajo, kaj naturščika od poklicnega igralca? Imamo v sodobnem slovenskem filmu karakterne igralce, filmske zvezde? So posamezni igralci in določeni režiserji povezani? Ali režiserji igralce zasedajo tipološko? Imajo posamezni režiserji določene metode pri delu z igralci in ali te metode gledalci v filmih vidimo in prepoznamo? Gledali bomo filmske odlomke iz slovenskih filmov zadnjih let, jih analizirali in v njih prepoznavali tesno prepleteno delo igralca in režiserja.